Informace

Na této stránce budou aktuální informace pro hráče i rodiče.

04.10.2020 – turnaj starších žaček v Kynžvartu – sraz na místě v 11:00

03.10.2020 – turnaj mladších žaček v Kynžvartu

01.09.2020 – Vážení rodiče, házenkářky,
pro období 01. 9.2020 – 31. 1.2021 prosíme o uhrazení poplatku ve výši 1600,-Kč za házenou.
Bankovní spojení :276678154/0300 Splatnost : 30.9.2020
Platbu je možno provést i v hale u paní účetní hotově a to v úřední dny
úterý 8 – 12 hodin a čtvrtek 13 – 17 hodin
Jako var.symbol použijte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRR
Do poznámky pro příjemce prosíme uvést jméno + příjmení hráčky
Předem děkujeme za dodržení splatnosti,Výbor házené